เกี่ยวกับหน่วยงาน

Miss Chatpraorn niyom

ตำแหน่งChief of Communily Development Phetchaburi Provnial Office.Communily Development Provnial Office of Phetchaburi.

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ