คลังเก็บ: บริการของเรา

น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทำข้อตกลง MOU กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 21 หน่วยงาน ร่วมคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรเมืองเพชร ฝ่าวิกฤตเกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตพบผู้บริโภค หวั่นถอดใจกลับสู่วงจรเคมีอนุพงษ์ ตรงจริง อายุ 32 ปี อดีตวิศกรที่หันมาเอาดีด้านการเกษตร เชี่ยวชาญเรื่องโซ่ลาเซลล์ และเลือกทำการเกษตรแบบคนขี้เกียจ เพราะทุกอย่างในไร่เขามักจะตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติทั้งหมด เหตุที่เด็กที่สุดในกลุ่ม เพราะศรัทธาการทำงานของอาจารย์ไตรพันธ์ จึงขออาสาทำงานช่ว