คลังเก็บ: บริการของเรา

“ขนมข้าวตู”ขนมไทยโบราณ สูตรก็คือข้าวหอมมะลิคั่วจนหอมบดละเอียด กับมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลโตนดแท้ นอกจากรสชาดแล้ว ยังใช้วัตถุดิบคุณภาพ โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่ลืมก็คือ กระบวนการอบควันเทียน ตามแบบฉบับขนมไทยโบราณ

หมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยว บ้านหนองจิกหมู่บ้านต้นกำเนิดชาวไทยทรงดำแห่งเพชรบุรี บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยเป็นหมู่บ้าน OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2549 จากการมีผลงาน พัฒนาดีเด่น