หมู่บ้าน OTOP Village Champion เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนดงตาลบ้านลุงถนอม ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีแหล่งการเรียนรู้ตาลโตนด…น้ำตาลของแท้…แน่นอน..

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ “สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ร่วมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว ชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวหมู่บ้าน OTOP Village Champion พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ และร่วมสัมผัสพร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสินค้า OTOP

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนดงตาลบ้านลุงถนอม ภู่เงิน ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีแหล่งการเรียนรู้ตาลโตนด…น้ำตาลของแท้…แน่นอน..เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดที่จะได้ไปชม ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภูมิปัญญาด้านการปลูกตาลโตนด การแปรรูปผลผลิตตาลโตนด แลัจำหน่ายพันธุ์ต้นตาล “สวนกำนันถนอม ภู่เงิน” หรือ ที่หลายคนเรียกว่า สวนตาลลุงถนอมแห่งอำเภอบ้านลาด อยู่หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี คุณพ่อถนอมท่านให้ความรู้ ข้อคิดอะไรมากมาย เช่น ท่านกล่าวว่า ตาลโตนดเป็นพืชเพชรน้ำเอกของไทย มีอายุยืนยาว ให้ผลผลิตมากมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)