หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านดอนใน หมู่ที่ 2 ตำบลแหลอมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านดอนใน หมู่ที่ 2 ตำบลแหลอมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
“หมู่บ้านเส้นทางทราย ปลายทางเกลือ”

(Visited 1 times, 1 visits today)