ลุงแจะ บุญส่ง เพชรพุก อายุ 68 ปี ความรู้เรื่องการทำเตาชีวมวลติดไฟง่าย ให้ความร้อนกว่าสองเท่า ประหยัดถ่านมากกว่า โดยลุงแจะบอกวิธีการทำอย่างละเอียด

ลุงแจะ บุญส่ง เพชรพุก อายุ 68 ปี ความรู้เรื่องการทำเตาชีวมวลติดไฟง่าย ให้ความร้อนกว่าสองเท่า ประหยัดถ่านมากกว่า โดยลุงแจะบอกวิธีการทำอย่างละเอียด

(Visited 1 times, 1 visits today)