ลุงน้อย สุริยะ ชูวงศ์ อายุ 59ปี เกษตรกรดืเด่นแห่งชาติ บอกเคล็ดลับละเอียดยิบทำการเกษตรผสมผสานอย่างไรให้ได้ราคาสูงๆ โดยเฉพาะการบังคับพืชให้ออกผลผลิตให้ตรงกับเทศกาลๆ

ลุงน้อย สุริยะ ชูวงศ์ อายุ 59ปี เกษตรกรดืเด่นแห่งชาติ บอกเคล็ดลับละเอียดยิบทำการเกษตรผสมผสานอย่างไรให้ได้ราคาสูงๆ โดยเฉพาะการบังคับพืชให้ออกผลผลิตให้ตรงกับเทศกาลๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)