ดอนผิงแดดโมเดล : ปราชญ์เฒ่าเมืองเพชรผนึกกำลัง ส่งผ่านความรู้เกษตรอินทรีย์ หวังคนรุ่นหลังมีชีวิตมั่นคง

ดอนผิงแดดโมเดล : ปราชญ์เฒ่าเมืองเพชรผนึกกำลัง ส่งผ่านความรู้เกษตรอินทรีย์ หวังคนรุ่นหลังมีชีวิตมั่นคง ลุงพนม ธรรมวิชัยพันธ์ อายุ 63 ปี การทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรอินทรีย์และการปลูกผักสลัดแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถปลูกได้
ลุงบัวลอย พิมพามา อายุ 72 ปี กับการเผาถ่าน 200 ลิตร และการทำน้ำส้มควันไม้สารพัดประโยชน์

(Visited 1 times, 1 visits today)