“ขนมข้าวตู”ขนมไทยโบราณ สูตรก็คือข้าวหอมมะลิคั่วจนหอมบดละเอียด กับมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลโตนดแท้ นอกจากรสชาดแล้ว ยังใช้วัตถุดิบคุณภาพ โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่ลืมก็คือ กระบวนการอบควันเทียน ตามแบบฉบับขนมไทยโบราณ

“ขนมข้าวตู”
ขนมไทยโบราณ
ปี 2546 ที่อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในพื้นที่เขตนี้มีต้นมะพร้าวและต้นตาลเรียงรายตลอดเส้นทาง
คุณชมนาถ เจ้าของแบรนด์ชมนาถขนมไทย ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบท้องถิ่น จึงริเริ่มนำมาแปรรูปเป็นขนมไทยที่หอมอร่อยหลากหลาย ลงบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
ถ้าพูดถึงขนมต้นตำรับของชมนาถ ที่สร้างชื่อเสียง และได้รับคัดสรรให้เป็นสินค้าระดับห้าดาว นั่นก็คือ “ขนมข้าวตู”
ขนมไทยโบราณ สูตรก็คือข้าวหอมมะลิคั่วจนหอมบดละเอียด กับมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลโตนดแท้ นอกจากรสชาดแล้ว ยังใช้วัตถุดิบคุณภาพ โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่ลืมก็คือ กระบวนการอบควันเทียน ตามแบบฉบับขนมไทยโบราณ

ส่วนประกอบ
-มะพร้าว 60%
-ข้าวหอมมะลิ 30%
-น้ำตาลโตนด 10%
Ingredients
-shredded coconut 60%
-dried rice 30%
-palm sugar 10%
ที่อยู่ 22/1 หมู่ 3 ตำบล ตำหรุ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี 76150
Address 22/1 Moo 3 Tamruu Baanlard Phetchaburi 76150

ติดต่อ คุณชมนาถ ชูวงษ์
Contact : Mrs. Chommanart Choowong

เบอร์โทร 0815612228,032588228
Tel 0815612228,032588228

In 2003, at AmphoeBanlard,Phetchaburi where there is full of coconut tree and sugar palm tree along the way to the district .
Mrs.Chommanart the owner of Chommanart Thai Dessert has seen the opportunity to increase the value of these plants and turned them into variety of delightful desserts contained in a modern package.
Talking to the original product for Chommanart’s best selling dessert and also awarded as a 5 star (OTOP) It’s khaotoo
(Powdered roasted sundried cooked rice mixed with palm sugar and shredded coconut )Using all the best ingredients such as premium grade thai jasmine rice and organic palm sugar in processed by scented candle maintaining the traditional thai dessert recipe.

(Visited 1 times, 1 visits today)