กระบวนการดำเนินงานเชิดชูเกียรติ บ้านหนองน้ำดำ อ.แก่งกระจาน

กระบวนการดำเนินงานเชิดชูเกียรติ จุดที่ 8 บ้านหนองนำ้ดำ อ.แก่งกระจาน

30 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. น.ส. สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 59

โดยมีนายทางรัฐ รัฎปัตย์ นายอำเภอแก่งกระจาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ/พัฒนากร, ผู้นำชุมชน, กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายชุมชนบ้านหนองนำ้ดำ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ณ บ้านหนองนำ้ดำ หมู่ 4 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ซึ่งมีการส่งกิจกรรมเข้ารับการคัดสรร 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ประเภทหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด
3. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)