อาจารย์สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ เรื่อง แนวทางการลดใช้สารเคมี และ ย้ำถึงความเข้าใจผิดของคนไทยที่คิดว่ายิ่งใส่ปุ๋ยเคมียิ่งมากยิ่งดี ซึ่งเป็นหลักการที่ผิดและทำให้ดินเสื่อมโทรมได้ เกษตรไทยต้องรู้จักวัดดินเพื่อหาค่า NPK ก่อน เพื่อที่จะได้ใส่ปุ๋ยตรงกับความต้องการขอ

07 พฤษภาคม 2559 /

11:54 น.