พช.เพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560 ผ่านระบบ TV Conference วันที่ 4 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560 ผ่านระบบ TV Conference โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี Facebook Twitter Google+ Line

(Visited 1 times, 1 visits today)