น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 13.30 น. น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)