นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดมหาสมณรามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)