นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)