นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการคณะกรรมการ คสป. จัดประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ คสป. ได้รับมอบหมายจัดประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม (คสป.) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)