Participation the meeting was prepared to clarify the budget for the fiscal year 2018.

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน        มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงค์ธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)