Khao Phansa day

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดมหาสมณรามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดมหาสมณรามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)