จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กิจกรรมที่ ๓.๒ : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่ ๒)

(10/09/2561)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒.๑ จัดทำจุด Check in ป้ายข้อมูลป้ายบอกทาง ป้ายแสดงเส้นทางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(05/09/2561)