จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน Champ ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย ตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/08/2563)