ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.เพชรบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน