ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เม.ย. 59 เวลา 07.00 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี โดยมี นายสนิท ขาวสอาด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่ว