ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พ.ค. 59 น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี บันทึกเสียงออกอากาศรายการผู้ว่าเมืองเพชรพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี FM 95.75 Mhz ออกอากาศในวันศุกร์ที

6 พ.ค. 59 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอด OTOP ปี 2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559

29 เม.ย. 59 น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับชม VDO Presentation การขับเคลื่อนพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามการจัดตั้ง “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเ

วันที่ 29 เม.ย. 2559 น.ส. สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับพื้นที่ จาก นายกรัฐมนตรี