ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2559 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการแผนงบประมาณปี 59 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมยามเช้า (Morning Brief) : หัวหน้าส่วนราชการ นี้ จังหวัด ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นำโดยน.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารเช้า พร้อมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงา

10 พ.ค.59 เวลา 13.30 น น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

0 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดเพชรบุรี โดยมี น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน