ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิ.ย. 59 เวลา 07.00 น. น.ส. สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ/ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติคร

วันที่ 7 มิ.ย. 59 เวลา 11.00 น. น.ส. สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบายประชารัฐ

วันที่ 6 มิ.ย. 59 น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะคณะกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

http://news.ch7.com/detail/178324?refid=line 3 มิถุนายน 59 น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทีมงาน ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักษามัคคีเพชรบุรี ร่วมถ่ายทำสานพลังประชารัฐ…โชว์เพชรบุรี..ผ่านรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

1 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ “บัวบาทยาตรา”

30 พ.ค.59 เวลา 3.30 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน