ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเพชรบุรี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร หรือทุกโอกาส