ข่าวประชาสัมพันธ์

💎พช. เพชรบุรี>>ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ระดับจังหวัด