ข่าวประชาสัมพันธ์

💎พช.เพชรบุรี >> ร่วมประชุมเตรียมพร้อม การจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร “เยือนถิ่นเมืองพริบพรี  สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4,รัชกาลที่ 5 ,รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี

💎พช.เพชรบุรี >> ร่วมจิตอาสา “ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” พัฒนาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชายหาดหน้าวัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี(เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)