💎พช.เพชรบุรี >>  เพชรบุรีประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

   วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1/2566  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ก่อนวาระการประชุมมีการอวยพรวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนมกราคม การจัดทำบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) “ 1 หมู่บ้าน กข.คจ.1 กลุ่มออมทรัพย์” การแจ้งการย้ายข้าราชการ มีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้ (1.)การแจ้งเพื่อทราบเรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (2.)การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การแจ้งเรื่อเพื่อทราบจากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และเรื่องการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ตระการตาผ้าไทย ใส่ทุกวัย สไตล์พริบพรี ซึ่งจะจัดในการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566  

#WorldSoilDay 

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition 

#FAO 

#MOI 

#กระทรวงมหาดไทย 

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข 

#SDGsforAll 

#ChangeforGood 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)