💎พช.เพชรบุรี >> ร่วมประชุมเตรียมพร้อม การจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร “เยือนถิ่นเมืองพริบพรี  สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4,รัชกาลที่ 5 ,รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี

 

⏰วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางปิยะนุช มนต์ขลัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม  ในการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจ เตรียมความพร้อมของรูปแบบงานทุกด้าน ที่จะสร้างความสุขให้ประชาชนในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร  ภายใต้ชื่องาน “เยือนถิ่นเมืองพริบพรี  สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4,รัชกาลที่ 5 ,รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง จะมีการทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี   สกุลช่างเมืองเพชร และกิจกรรมต่างๆมากมาย ระหว่างวันที่  17  –  26  มีนาคม  2566 นี้

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบโซนที่ 10 ท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีประชารัฐ และโซน 11 การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากภายในและต่างจังหวัด

 

#WorldSoilDay 

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition 

#FAO 

#MOI 

#กระทรวงมหาดไทย 

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข 

#SDGsforAll 

#ChangeforGood 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)