💎พช.เพชรบุรี >> ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการจิตอาสาต้านภ้ยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2566

 

⏰วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการจิตอาสาต้านภ้ยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี (รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัด) เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยกองกำลังจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรี เป็นลักษณะกิจกรรมขุดลอกหนองนำ้เดิมเพื่อเก็บกักนำ้เพื่อการเกษตร 

 

#WorldSoilDay 

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition 

#FAO 

#MOI 

#กระทรวงมหาดไทย 

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข 

#SDGsforAll 

#ChangeforGood 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)