💎พช.เพชรบุรี >> ร่วมจิตอาสา “ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” พัฒนาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชายหาดหน้าวัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี(เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

    

    ⏰วันที่ 18  มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 200 คน ร่วมโครงการจิตอาสา ” พัฒนา พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชายหาดวัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน   

  ในการนี้ นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอชะอำ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ร่วมจิตอาสา “ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” พัฒนาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชายหาดหน้าวัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี(เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

                           สำหรับโครงการจิตอาสา พัฒนาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชายหาดหน้าวัดเนรัญชราราม ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ร่วมกันทำความสะอาด   กำจัดวัชพืช   เก็บขยะบริเวณชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโดยจิตอาสาทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานที่มีตั้งในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสาจากทุกพื้นที่ มาร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน สถานที่แห่งนี้นอกจากประชาชนได้มาแสดงความเคารพสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดทางทะเลที่สวยงามของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย  

#WorldSoilDay 

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition 

#FAO 

#MOI 

#กระทรวงมหาดไทย 

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข 

#SDGsforAll 

#ChangeforGood 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)