💎พช. เพชรบุรี>> ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตาม โคก หนอง นา

 

⏰วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พร้อมด้วยนางวาสนา ไขว้พันธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe สวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM (Community Lab Model quality of life) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทย ได้ดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้โคก หนอง นา พร้อมให้บุคคลที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ในฐานต่างๆ ในพื้นที่ 15 ไร่ เช่น ฐานคนเอาถ่าน ฐานการเลี้ยงกบ ฐานการเลี้ยงห่าน ฐานการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ฐานคนรักษ์นำ้ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนติดดิน ฐานหัวคันนาทองคำ เป็นต้น

ในการนี้นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง และคุณสุภิสาข์ มัยขุนทด เจ้าของแปลง ร่วมให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่โคก หนอง นา ณ สวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)