💎พช.เพชรบุรี >>ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในมหกรรมงานพัฒนาชุมชนดีเด่น (CDD day 2022 ) ครั้งที่ 11

⏰วันที่ 6 กันยายน 2565 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนหน่วยงาน/ข้าราชการดีเด่น/ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับรางวัลและใบประกาศในมหกรรมงานพัฒนาชุมชนดีเด่น (CDD day 2022 ) ครั้งที่ 11 ณ อาคารบี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ได้แก่
1.ประเภท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น(พัฒนากรขวัญใจชุมชน) ได้แก่ น.ส.ปาริชาต์ ภัทรธาดา นักชิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2.ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3.ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)