💎 พช.เพชรบุรี>>ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี (กพสจ.)ครั้งที่ 1/2565

⏰ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี( หลังเก่า) โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1 สรุปยอดเงินกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี
2 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงิน และการเปิดบัญชีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี (กพสจ.)
3 การสมัครสมาชิก ประเภทองค์กรสตรี ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี
4 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคกลาง ครั้งที่ 3/2565
5 การหารายได้สมทบทุนเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี
6 การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)