💎พช.เพชรบุรี >>ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นและโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565

⏰วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และจ.ต.ราชันย์ บุญนิธิรัตนพงษ์ ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนและโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565  โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในการนี้พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประเภทต้นแบบประจำปี 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีเคยได้รับรางวัลพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประเภทต้นแบบ ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน  และการนำเสนอผลงานประเภทวิชาการ ของนางสาวธีรยา เจริญสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน     

 ภาคบ่าย คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ ม.5 บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ของนางสาวปาริชาติ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเขาย้อย นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนตำบลหนองปรง และตำบลข้างเคียงให้การต้อนรับคณะกรรมการมาเป็นแรงเชียร์ให้กับพัฒนากรขวัญใจชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)