💎พช. เพชรบุรี>>  ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ให้นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ และสีแตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมผีเสื้อดังกล่าวของแต่ละอำเภอ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนพระราชดำเนินกลาง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)