💎พช.เพชรบุรี ร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่นำ้เพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพรชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

⏰วันที่ 13 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่นำ้เพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้” เนื่องในวันพืชมงคล และแจกพันธุ์ต้นไม้ จำนวน ๕๐๐ ต้น ให้กับจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี โดยมีพระครูอนุวงศ์วัชรกิจ เจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ / จิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดเพชรบุรี / หัวหน้าส่วนราชการ /ภาครัฐ ภาคเอกชน/  ทหาร  ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. / จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ได้พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 

 

ในการนี้ นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอแก่งกระจาน ร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)