💎พช.เพชรบุรี คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้

⏰วันที่ 12 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครหมู่บ้านต้นแบบการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้  โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 มีหมู่บ้านส่งเข้าประกวดตามโครงการฯ  จำนวน 20 หมู่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละด้าน  (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด  ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจัดทำวีดิทัศน์ หรือ คลิปวีดิโอ เพื่อแนะนำหมู่บ้านและกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 7 นาที  ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก ให้เหลือเพียง   9 หมู่บ้าน (ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 3 หมู่บ้าน ด้านสังคม จำนวน 3 หมู่บ้าน และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 หมู่บ้าน)

 โดยการประชุมครั้งต่อไปจะเชิญคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ มานำเสนอข้อมูล ให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลงานเด่นเพื่อจัดลำดับในแต่ละประเภทต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)