💎พช.เพชรบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง   

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย และสร้างการเชื่อมโยงร่วมกันใน 25 จังหวัดภาคกลาง ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง จำนวน 25 จังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ จาก 25 จังหวัดภาคกลาง โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ในครั้งนี้

        สำหรับจังหวัดเพชรบุรี นำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำนวน 2 บูท ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน นำผ้าทอย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกตาลโตนดและครั่งที่มีในถิ่นที่อยู่มาย้อมสีไหม-ฝ้าย แล้วนำมาทอด้วยกี่เอวเป็นผ้าทอ เครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ โดยการนำเปลือกตาลโตนด ต้นไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี มาสกัดสีแล้วนำไปย้อมไหม-ฝ้ายจะให้สีน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลทองทองแดง และเมื่อนำไปฟิกซ์สีด้วยน้ำด่างจากขี้เถ้างวงตาลโตนด จะทำให้สีติดทนนาน และนำไปหมักโคลนเกลือเนื้อผ้าจะนุ่มขึ้น และนำไปทอด้วยกี่เอวตามวิถีกะเหรี่ยงโปว์ ผสมผสานกันระหว่างไหมและฝ้ายที่ย้อมครั่งสีแดง-ชมพูได้อย่างลงตัว สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อ เครื่องแต่งกายได้อย่างงดงาม และกลุ่มภูษาผ้าลายอย่าง นำผ้าลายอย่างที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกลีลาวดี ซึ่งบานสะพรั่งอยู่บนพระนครคีรีมาแต่โบราณ สีแสด คือสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสร้างพระนครคีรีไว้เป็นที่ประทับ บนยอดเขาสมณ หรือ เขามไหสวรรย์ เป็นสิ่งที่คนเพชรบุรีภูมิใจอย่างยิ่ง จนกลายเป็นคำกล่าวที่ว่า “วิมานบนลานลั่นทม” โครงสร้างลวดลายนำมาจากผ้านุ่งของเทพชุมนุมวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรี โดยนำทรวดทรงจากจิตรกรรมมาออกแบบใหม่ให้เป็นลายผ้าจริง เข้าร่วมนิทรรศการการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ในครั้งนี้ด้วย

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)