💎พช.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10     

⏰วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ณ วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 

ในการนี้ นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ณ วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อ และกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้านของครัวเรือนเป้าหมายในมิติด้านความเป็นอยู่ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)