💎พช.เพชรบุรี>> ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สินค้าOTOP/สินค้าประชารัฐ สินค้าธงฟ้าและสินค้าทั่วไป ในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร

 

⏰วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สินค้าOTOP/สินค้าประชารัฐ สินค้าธงฟ้าและสินค้าทั่วไป ในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 35 โดยให้อนุกรรมการการแต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนงาน ปัญหา อุปสรรค์ในการจัดงาน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)

 

     นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าเพชรบุรีเป็นเมืองศักยภาพความโดดเด่นด้านการผลิต มีโรงงานผลิตสินค้าในพื้นที่ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค และที่สำคัญมีฐานการผลิตแหล่งอาหารการกิน อร่อยทั้งรสชาติถูกปาก มาตรฐานความสะอาด สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA PLUS สมเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก สำหรับงานพระนครคีรี – เมืองเพชร  ปีนี้ ไม่เพียงการส่งเสริมฐานรากของพี่น้องเกษตรกรที่นำวัตถุดิบเพชรบุรีที่เป็นเมือง 3 รส รสหวาน จากตาลโตนด เปรี้ยวจากมะนาว และรสเค็มจากเกลือ เสริมอรรถรสแห่งรสชาติอาหารทุกจาน พร้อมการรังสรรค์เมนูจานเด็ด หลากหลายครบเครื่องแล้ว  ที่สำคัญพี่น้องประชาชนยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพหลากชนิด  ทั้งจากโรงงานในพื้นที่ แหล่งผลิตสินค้าชุมชน ที่มาร่วมออกร้าน  ซึ่งมีทั้งสินค้า โอทอป สินค้าประชารัฐ สินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด  นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ สามารถ รอชม  รอเลือกสินค้าคุณภาพดีหลากชนิดในราคามิตรภาพ จำหน่ายไม่แพง  พร้อมรอชิมความอร่อยจากอาหารหลากรส   รอพบกันในงานพระนครคีรี ( 18  กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์ 2565 )

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)