💎พช.เพชรบุรี : ร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Vedio Conference)

⏰วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการการประชุมและมอบนโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Vedio Conference) จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 

 

จังหวัดเพชรบุรีร่วมรับชมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Vedio Conference) และรับชมผ่านทางระบบ ทีวี พช. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เข้าร่วมประชุม

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)