💎พช.เพชรบุรี : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐

⏰วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โดยมีนางสาวกุลณิศ  ศรีวชิรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน    

 

 กรมการพัฒนาชุมชน   ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   ให้จังหวัดเพชรบุรีดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค  ๔.๐  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐   ในไตรมาส ๑  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP  ผ่านระบบออนไลน์    กำหนดดำเนินการ  ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ณ โรงแรมธารามันตรา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี   กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP   ที่ลงทะเบียนปี  ๒๕๕๗ –  ๒๕๖๔   ที่มีศักยภาพสามารถใช้สมาร์ทโฟน   ในการเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ได้  จำนวน  ๖๐  คน    

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)