พช.เพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองความรู้(Knowledge -Based OTOP : KBO) จังหวัดเพชรบุรี

⏰วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge -Based OTOP : KBO) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พร้อมนี้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพชรบุรี ได้วางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดในปี 2565 ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมจำนวน20ผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อไป
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)