พช.เพชรบุรี:เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม “การตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย” ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)
โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM)พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกคน ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Streaming Live สด ผ่านเพจ Facebook fanpage กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมกัน ทั้ง 8 อำเภอ
โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ตรวจเยี่ยม จากห้องประชุม 3003 ชั้น3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)