พช.เพชรบุรี :  สร้างการเรียนรู้งานจังหวัดแก่พัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 117 ผ่านระบบออนไลน์

 

  วันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สร้างการเรียนรู้งานจังหวัดแก่พัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 117 ผ่านระบบ ZOOM  ในห้วข้อวิชา

 1.ทิศทางการพัฒนาจังหวัด

2.โครงสร้างการบริหารงานของจังหวัด 

3.ความรู้ที่พัฒนากรบรรจุใหม่ควรรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้แจกคู่มือ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับพัฒนากรใหม่ได้ศึกษาเบื้องต้น โดยในวันนี้ผู้อำนวยงานกลุ่มงานมีการชี้แจง ทำความเข้าใจสร้างการเรียนรู้งานจังหวัดแก่พัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 117 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมผ่านระบบ ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)