พช. เพชรบุรี : ร่วมคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เป็นประธานการประกวดการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จ่าอากาศตรีราชัญย์ บุญนิธิรัตนพงษ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเขาย้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชน  และผู้นำกลุ่ม/องค์กร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมคัดเลือกฯ

จังหวัดเพชรบุรี ส่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภท นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นางสาวอริยา สายนำ้เขียว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และ 2.ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวสุพิชญา หลอดทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย โดยผู้เข้าประกวดจะนำเสนอผลงาน คนละ 30 นาที หลังจากนั้นจะให้ผู้ที่เข้าร่วมเป็นกำลังใจได้พูดเพิ่มเติมหรือเชียร์ผู้เข้าประกวดและเป็นคลิปวีดิโอ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงต้องจำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด) และสุดท้ายคณะกรรมการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและกล่าวชื่นชมการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้ง 2 คน ในการตั้งมั่นในการทำงานต่อไป

 

ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพช

(Visited 1 times, 1 visits today)