พช.เพชรบุรี ติดตามสนับสนุน ครัวเรือนต้นแบบฯ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา (โมเดล

วันพุธที่ 24 มีนาคม 25 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายโรม โสนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอเขาย้อย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา (โมเดล) จำนวน 4 แปลง ได้แก่
1. แปลงนางสุภาภรณ์ ปานทิพย์ ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 1 ไร่ ดำเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้แบบแปลนมาตรฐาน 1 : 2
2. แปลงนายชลัมพล เขาย้อย ม.2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 3 ไร่ ดำเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้ว โดยออกแบบแปลนใหม่
3. แปลงนายกานต์ จันทร์วงศ์ ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 3 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการขุด โดยออกแบบแปลนใหม่
4. แปลงนายอนุวัติ ธรรมโชติ ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พื้นที่ 1 ไร่ ดำเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้แบบแปลนมาตรฐาน 2 : 3
ในการนี้ น.ส.ภรกัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การต้อนรับ และนำพาชมพื้นที่และให้ข้อมูลแผนการดำเนินงานที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
พัฒนาคือสร้างสรรค์
(Visited 1 times, 1 visits today)