พช. เพชรบุรี : ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 18 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเขาย้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากรอำเภอเขาย้อย เครือข่ายพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติราช ผลการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “กลุ่มภูสาเบเกอรี่” ณ กลุ่มภูสาเบเกอรี่ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเริ่มก่อตั้งกลุ่ม ณ หมู่บ้านหนองประดู่ (เขาอีโก้) วิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ เป็นชาวไร่ชาวนา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย นิยมปลูกข้าว และพืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ไว้ทานเอง และหนึ่งในนั้นคือ “ กล้วยน้ำว้า” ที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน และไร่นา เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีกล้วยน้ำว้าเป็นจำนวนมาก กลุ่มภูสาจึงนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูป และได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มภูสา ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม จำนวนสมาชิก ในกลุ่ม 3 คน ประกอบด้วยนางอรสา แดงประดับ,นางเพชร แดงประดับ,นางขวัญเมืองโตเคลีย กลุ่มสมาชิกได้ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม otop และได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ประกอบด้วย เค้กกล้วยนำ้หว้านึ่ง,เค้กกล้วยนำ้หว้าออริจินัลและหน้าธัญพืช, คุ้กกี้กล้วยนำ้หว้า, ซิฟฟินกล้วยนำ้หว้า, เค้กนำ้หอมว้าวมะพร้าวสวน ด้วยการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำ่จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “กลุ่มสตรีเลี้ยงปลาสลิด” ณ กลุ่มสตรีเลี้ยงปลาสลิด หมู่ 6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลาสลิด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และเป็นการกระจายรายได้ให้กับสตรี มีการขยายบ่อเพิ่มขึ้น จำนวนสมาชิกกลุ่มมีจำนวน 9 คน พื้นที่บ่อเลี้ยงปลาสลิด จำนวน 5 บ่อ
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)