พช. เพชรบุรี : ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ลงพื้นที่เพชรบุรี ทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) และขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เด่น

วันที่ 17 มี.ค. 64 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอแก่งกระจาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร และผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับ
นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 (กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีภารกิจการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดังนี้
1. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมกิจกรรมทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Champ D-hope ฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานการตำน้ำพริกแกงเผ็ด, ฐานการสาธิตการทำหน่อไม้ดอง, ฐานการทำขนมอีตุย, ฐานการทำไข่เค็มพอกสมุนไพรดอกอัญชัน
2. เยี่ยมชม การเลี้ยงผึ้ง ณ ที่ทำการของผู้ประกอบการ OTOP น้ำผึ้งดอกกุหลาบและบัวน้ำเงิน ภายใต้แบรนด์ “นิสา น้ำผึ้งดอกกุหลาบ” 61 หมู่ 11 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นผึ้งที่อาศัยในโพรงไม้ที่เกิดจากมนุษย์ทำขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งดอกกุหลาบ และดอกบัวสีน้ำเงินนี้ เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้แก่ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
3. เยี่ยมแหล่งเรียนรู้กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงโปว์บ้านสองพี่น้อง หมู่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน โดยมี นางพรกมล ปัญญาสร้างสรรค์ และทีมงาน ให้ข้อมูลการดำเนินงาน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ได้ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป
4. กิจกรรมล่องเรือยางสายน้ำศักดิ์สิทธิ์
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)